Diagonaal

Het scheef afslijten van de snijtanden noemen we ook wel een wedge of diagonaal.

Wat is het?

Bij een diagonaal zijn vaak één of meer snijtanden een de ene zijde (kwadrant) langer dan aan de andere zijde (kwadrant). De lijn loopt dus niet recht maar diagonaal van links naar rechts. 

diagonaal

Wat doet het?

Een diagonaal duidt in bijna alle gevallen op een afwijkend kauwpatroon. Een dergelijk beeld van de snijtanden kan in heftigheid sterk variëren maar vraagt altijd om een uitgebreide gebitsinspectie.

Kwadrant nummering

Wanneer (vanuit het paard gezien) de rechterkant van de onderste snijtanden langer is dan de linker kant, heet dit een diagonaal 4.  Met ‘4’ bedoelen wij niets anders dan het kwadrant nummer. Het paardengebit is onder te verdelen in vier kwadranten. Eigenlijk net als bij de humane tandheelkunde duiden wij de tanden dan ook aan met een kwadrant- nummer gevolgd door een element-nummer.

Vanuit het paard gezien rechts boven noemen we dan ook het ‘1ste kwadrant’.  Linksboven noemen we het ‘2de kwadrant’, links onder ‘ het 3de kwadrant’ en rechtsonder het ‘ 4de kwadrant’.

In de bovenste foto zagen wij een voorbeeld van een DGL 4 (diagonaal 4de kwadrant).
De onderste foto laat een DGL3 zien. Hierbij zien we dat snijtand nummer 303 (dus de buitenste snijtand, linksonder voor het paard) veel langer is dan nummer 403 (buitenste snijtand in het 4de kwadrant, rechtsonder voor het paard).

diagonaal