Overbeet

Deze 13-jarige ruin was erg mager (ondanks onstilbare honger), sterk onderontwikkeld wat bespiering van nek en achterhand betrof en enorm stug in de mond. Zeker in de wending rechtsom wilde hij niet inbuigen en had hij enorme opstartproblemen waarbij hij nagenoeg kreupel liep. In de afgelopen 4 maanden heeft dit dier twee keer lichte koliekverschijnselen gehad (wellicht het gevolg van het instinctief doorslikken van onvoldoende gekauwd hooi, in zijn poging om tóch genoeg voedingsstoffen binnen te krijgen). Op de snijtanden toonde hij een ernstige overbeet, ook wel ‘parrot mouth’ (papegaaien bek) genaamd.

Vóór                                                                                Na

overbeet

De foto laat zien dat het correct verwijderen van haken op de achterste kiezen (waarvan helaas geen foto) van grote invloed kan zijn in het voorwaarts/neerwaarts bewegen van de onderkaak. Duidelijk is te zien dat de onderkaak enkele millimeter naar voren is geschoven ten opzichte van de bovenkaak waardoor er al na één elektrische behandeling een nagenoeg normale stand is bereikt (bij een lage positie van het hoofd).

NB:

‘Zelfs lichte haken op de laatste (onderste) of eerste (bovenste) kiezen kunnen al klachten van het kaakgewricht veroorzaken wanneer het dier tóch gedwongen wordt om (met gesloten mond) zijn hoofd langere tijd in een lage positie te houden. Vaak zal een paard dan zijn hoofd omhoog willen steken cq zijn mond open willen doen om de onaangename druk in het kaakgewricht (tijdelijk) te verlichten. Vaak onbegrepen door de mens wordt het probleem ‘opgelost’ door nog harder terug trekken cq de neus- en/of sperriem aan te snoeren (wat tevens een ernstige belemmering vormt voor de ademhaling).’

Op het moment van de opname moesten de (erg lange) hengstentanden nog worden ingekort omdat het dier hiermee zijn eigen tong en lippen verwondde. Zijn rechter, onderste hengstentand was reeds afgebroken door de afwijkende manier van eten. De veel te lange bovensnijtanden lieten, met name aan de rechterzijde (vanuit het paard gezien), een afwijkend slijtagepatroon zien en de kiezenrij vertoonde een sterk golfpatroon. Er was een duidelijk verschil in hellingshoek tussen beide kiezenrijen (waarvan ik helaas vergeten ben foto’s te maken)

Snijtanden vóór behandeling                      Snijtanden na behandeling

         overbeet                                  overbeet

             Zijaanzicht vóór                                                 Zijaanzicht na

         overbeet                                 overbeet

Gezien de leeftijd zijn de vooruitzichten goed tot zeer goed te noemen mits er jaarlijks een gebitscontrole wordt uitgevoerd.

Goede afloop:
Een paar weken later werd ik op de hoogte gesteld van het feit dat het dier duidelijk in gewicht was aangekomen (waarbij het voederschema ongewijzigd was) en dat hij steeds nageeflijker werd in de aanleuning (plank werd bolle rug).
Hoewel ons vak erg logisch is en wij absoluut geen ‘wonderen’ verrichten bestaat er geen mooier compliment dan dit.