FAQ’s

Wat kost een gebitsbehandeling door een goede paardentandarts?

Deze vraag wordt wellicht het vaakst gesteld en is tevens het lastigst te beantwoorden.

De tarieven kunnen nogal uiteenlopen en daarmee helaas vaak ook de kwaliteit van het geleverde werk.
Er is veel wildgroei op het gebied van de paardengebitsverzorging en helaas geldt ook hier niet zelden ‘goedkoop= duurkoop’. Uw persoonlijke voorkeur voor kwaliteit en het ‘beoogde einddoel’ is hierin uiteraard leidend.

Hoe komen de kosten voor een behandeling tot stand?

Allereerst is een behandeling door een gecertificeerd paardentandarts altijd duurder omdat hij/zij veel tijd en geld investeert in een goede opleiding, duurzaam instrumentarium en niet te vergeten het up-to-date houden van zijn kennis door het volgen van bijscholingen in binnen-en buitenland.
Hij of zij draagt (net als elke Nederlandse staatsburger) keurig zijn belasting af en investeert bovendien in een goede werkaansprakelijkheidsverzekering voor het geval er iets gebeurt tijdens het werk.

Hoewel elke gecertificeerde paardentandarts of -gebitsverzorger weer andere basis-tarieven hanteert leert de ervaring dat het verschil ‘onder de streep’ vaak te verwaarlozen is. De een lijkt wat duur maar geeft een aantrekkelijke korting boven een bepaald aantal gebitsbehandelingen per adres en rekent misschien geen extra reiskosten.
De ander vermeldt een aantrekkelijk bedrag op zijn site en brengt weer extra voorrijkosten in rekening of vraagt voor extra handelingen een ‘x’ bedrag.
Dus u begrijpt het al….Het is maar net wat u zelf het prettigst vindt.

Omdat een gebitsbehandeling bij een nieuw te behandelen paard altijd ‘maatwerk’ is
is het onmogelijk om (zonder een voorafgaande gebitscontrole) een exacte prijsindicatie af te geven.
De kosten voor een vrijblijvende gebitscontrole door paardentandarts Kleine bedragen 15 euro per paard welke komen te vervallen wanneer er wordt overgegaan op behandelen. De kosten voor een gebitsbehandeling kunnen per paard sterk variëren en worden altijd vooraf besproken met de eigenaar. 

Valt mijn paard om door de verdoving?

Nee, een sedatie wordt altijd afgestemd op het gewicht van het paard. Een enkele keer wil het gebeuren dat een paard aanvankelijk wat onstabiel is en over zijn eigen voeten struikelt. Dit herstelt zich vrij snel en is dan ook niets om zich zorgen over te maken.

Waarom is een elektrische behandeling duurder?

Dit heeft te maken met de benodigde tijd die een adequate gebitsbehandeling nodig heeft. Het onderzoek, de beoordeling, eventueel corrigeren en correct uitbalanceren van een gebit duurt ongeveer 45-60 minuten. Het kan uiteraard ook in 10 minuten maar persoonlijk zou ik dan mijn vraagtekens zetten bij de geleverde kwaliteit.

Alleen door het gebit uit te balanceren worden de enorme kauwkrachten (weer)optimaal over de gehele kiezenrij verdeeld. Dit is van vitaal belang voor een dier dat 16-18 uur per dag eet en waarbij volledige inzet van tanden en kiezen nodig is. De minste verhoging op een kies kan hierbij al schade veroorzaken en resulteren in een breuk tot zelfs verlies van het element. Denk maar aan een te hoge vulling bij uzelf……

Mag ik na de behandeling meteen weer gaan rijden?

Na een elektrische behandeling waarbij uw paard is gesedeerd is het verstandig om het paard rust te geven. Wandelen mag maar rijden kunt u beter uitstellen tot de volgende dag.

Heeft mijn paard pijn tijdens of na de behandeling?

Over het algemeen niet wanneer het gaat om een gewone behandeling. Na het trekken van kiezen/tanden en/of wolfskiezen of een ingrijpende correctie in het paardengebit (zoals bijv. het corrigeren van de snijtanden) kan het paard nadien wat gevoelig zijn. Wanneer napijn wordt verwacht, zal een dierenarts vaak al wat pijnstilling bij de sedatie geven.

Wanneer mag mijn paard weer eten/drinken?

Wanneer uw paard verdoofd is geldt het advies om het na de behandeling anderhalf tot twee uur niet te laten eten en/of drinken. Hoewel de meningen over het nut hiervan zijn verdeeld, is het een gegeven dat een verdoving de werking van de slokdarm en ingewanden (net als bij mensen) vertraagd. Het paard kan zich bovendien verslikken.
Na twee uur mag het gewoon zijn hooi en biks weer hebben maar wacht liever nog een dag met het geven van paardensnoepjes, stukjes appel of wortel.

De wolfskiezen van mijn paard zijn verwijderd. Hoe lang mag er dan niet met een bit worden gereden?

Dit is mede afhankelijk van de ‘wond’ waar de wolfskiezen heeft gezeten. Maar meestal wordt er een ‘bitloze’periode van 1 1/2 tot 2 weken geadviseerd. 

Wat zijn bitseats?

Bitseats zijn niet, zoals vaak gedacht, bedoeld om het bit hoger in de mond te laten rusten (??) maar eigenlijk niet meer dan het afronden van de eerste kies van elke kiezenrij. Hierdoor wordt simpelweg voorkomen dat de binnenkant van de mondhoek bij een ophouding ( aannemen van het bit) niet tussen het bit en de afgevlakte (en dus scherpe) hoeken van de eerste kiezen kan komen te zitten.

Mijn paard heeft een extra snijtand. Moet die eruit?

Wanneer het gaat om een (achtergebleven) melkelement (dop) is het dringende advies om deze te verwijderen. Een dop kan het doorbreken van de permanente tand belemmeren of zelfs verhinderen met als gevolg pijn en een incorrecte stand van de permanente snijtanden. Dit is later moeizaam te corrigeren.
Vaak bestaan er al langer klachten zoals bijv. het schuren van de tand tegen hout of de tralies van de box. Een permanente extra tand (supernumerary), die geen klachten geeft, laten we zitten. Het ziet er misschien wat gek uit maar hoort gewoon bij het paard.

Mijn paard eet goed en ik heb geen problemen tijdens het rijden. Moet het dan ook elk jaar naar de tandarts?

Een gebitscontrole is preventief bedoeld en voorkomt het ontstaan of zelfs verergeren van sluimerende gebitsafwijkingen. Vaak geven paarden pas pijn aan wanneer het al veel te laat is. Wanneer gebitsproblemen ‘zichtbaar’ worden is het kwaad vaak al geschied.
Een controle kost weinig en uw paard kan er (wanneer alles in orde is) weer een jaar tegenaan. 

Mijn paard is heel braaf/ heeft geen verdoving nodig. De vorige tandarts vijlt/vijlde hem altijd zonder problemen.

Het handmatig vijlen van de (meestal) eerste drie kiezen is nagenoeg pijnloos voor een paard omdat hier weinig kracht, trilling en geluid bij komt kijken. Voor het enkel handmatig wegvijlen van een klein haakje (bij jonge kiezen) is dit soms een prima oplossing. De meeste brave paarden laten dit dan ook zonder gesputter toe.

Dit wordt echter een ander verhaal bij problemen achterin de mond cq bij het behandelen van een ‘ouder’ gebit. Paardenkiezen worden met de jaren steeds harder (op een leeftijd van boven de 20 jaar zelfs zo hard als graniet). En hoe sterk en/of handig iemand ook denkt te zijn, echt resultaat behaalt men met een handvijl dan niet meer. Laat staan dat men een gebit handmatig kan uitbalanceren.
De ervaring leert bovendien dat zelfs het braafste paard zijn goede opvoeding vergeet wanneer ‘zaken’ onaangenaam of zelfs pijnlijk worden. (zie ook verwaarlozing)

Waarom moeten de snijtanden van mijn paard eigenlijk gecorrigeerd worden? Hij eet toch met zijn kiezen?

Dit kan twee redenen hebben.
Vaak zien wij bij paarden, die afwijkend kauwen, ook een afwijking op de snijtanden. Dit is vaak het directe gevolg van een verstoord slijtagepatroon op de kiezenrij.

Andersom kan het echter ook gebeuren dat een afwijking op de snijtanden (bijvoorbeeld een achtergebleven melkelement of een afwijkend geplaatste snijtand) ervoor zorgt dat het paard niet de volledige, normale kauwbeweging kan maken. Het paard zal dan vroeg of laat een voorkeurskant ontwikkelen waarmee het zo prettig mogelijk zijn voer kan kauwen met als gevolg dat uiteindelijk ook het slijtagepatroon op de kiezenrij wordt verstoord.
In beide gevallen dient zowel de afwijking op de snijtanden als ook op de kiezenrij verholpen te worden zodat het gebit weer ‘in balans’ is.

Een tweede reden voor een snijtandcorrectie is het terugwinnen van voldoende kauwkracht na een (elektrische) gebitsbehandeling. Wanneer er (handmatig of elektrisch) gewerkt wordt op de kiezenrij zal er altijd wel wat tandmateriaal verloren gaan. Omdat wij een paardengebit (en zijn vermogen tot vermalen) graag willen optimaliseren is het dus noodzakelijk dat na de gebitsbehandeling alle kiezen en tanden ook weer perfect op elkaar aansluiten. Wanneer dit niet wordt gedaan, kan het gebeuren dat een paard proppen gaat maken of raar met zijn hoofd gaat gooien om het voer toch nog te kunnen kauwen met de kiezen waarvan de kauwvlakken nog wel goed op elkaar aansluiten.