Golfgebit

Een golvende kiezenrij wordt ook wel een ‘wave’ genoemd.

Wat is het

Zoals de naam al zegt is er over de gehele lengte van de kiezenrij een golvende lijn te zien, waarbij vaak meerdere kiezen te hoog zijn en hierdoor de tegenoverliggende kiezen worden gedomineerd.

Hoewel er meerdere theorieën zijn omtrent het ontstaan van een golfgebit is de ware oorzaak nog steeds niet geheel duidelijk. Feit is dat er ernstige problemen kunnen optreden wanneer een golfgebit niet tijdig ( en correct) wordt behandeld.

Foto550-JE8SHSG8Foto li.: Niet correct behandeld golfgebit.
Op de eerste kiezen zijn flinke haken aanwezig. Ook heeft de gehele kiezenrij, van voor naar achter, een wat grillig aanzien.  Wanneer men bedenkt dat kiezen jaarlijks zo’n 3-4 mm groeien wordt het vrij snel duidelijk dat de jaarlijkse ‘handvijl-beurt’ hier weinig goeds heeft gedaan.

Foto re.:  Foto550-URIBPOKKGolfgebit na elektrisch behandelen en
uitbalanceren. De haken zijn verwijderd en de hele kiezenrij vormt een vloeiend geheel. De golf is nog licht aanwezig maar zal, gezien de  jonge leeftijd van het paard, in meerdere behandeling vrijwel geheel kunnen worden hersteld. Dit paard zal over 12 maanden gecontroleerd en (indien nodig) opnieuw behandeld worden. Tot die tijd moeten de kiezen ‘groeien’ zodat verdere correctie ook mogelijk is.

Wat doet het

Een golfgebit vormt een ernstige belemmering in het ongehinderd kunnen laten uitzakken van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak.  Dit kan tijdens het eten problemen geven hoewel de meeste paarden dit prima oplossen door hun mond iets te openen. Echter zien wij uiteindelijk vaak ook afwijkingen op de snijtanden t.g.v. het zich willen aanpassen aan de beperkte mogelijkheid om de kiezen over elkaar heen te laten schuiven en tegelijkertijd het voer te kunnen afsnijden met de snijtanden.

Paarden met een golfgebit zullen ook vaak tijdens het rijden de mond open willen doen om het ontspannen van de bovenlijn mogelijk te maken. Helaas wordt dit maar al te vaak tegen gewerkt door een te strakke neus- en/of sperriem. Want laten we eerlijk zijn, een geopende mond tijdens een dressuur-proef wil toch niemand zien?
In sommige gevallen gaat het paard zelfs tandenknarsen wanneer de spanning op kiezen en het nekgewricht te groot wordt. Hoewel tandenknarsen niet altijd  hoeft te betekenen dat er een gebitsprobleem is , is het altijd goed om een mogelijke oorsprong in het gebit uit te  sluiten.

Bij de behandeling van een golfgebit worden de te hoge kiezen ingekort tot een ( voor het individuele paard) normaal niveau, waarna de gedomineerde kiezen de kans krijgen om te groeien. Vaak zijn er meerdere behandelingen nodig om een golfgebit te corrigeren. Echter in sommige gevallen (bijv. te hoge leeftijd) is een volledige correctie niet meer haalbaar en (uit anatomisch oogpunt) ook niet wenselijk.