Sedatie

Een goede ‘staande’ (letterlijk: het paard blijft hierbij staan) sedatie bij het paard is onmisbaar wanneer er elektrisch moet worden gewerkt. Net zoals U en ik graag een verdoving willen bij een langdurige wortelkanaalbehandeling, zal ook uw paard zich opmerkelijk beter laten behandelen doordat het vrijwel niets meekrijgt van wat er gebeurt. Een sedatie voorkomt dus niet alleen een hoop stress bij (u en) uw paard maar is de belangrijkste voorwaarde voor het leveren van goed werk en het voorkomen van letsel in de paardenmond.

Wat is het

Sedatie betekent letterlijk ‘het verlagen van het bewustzijn’. Dit gebeurt door middel van toediening van een geneesmiddelen via een gel (onder de tong) of een klein prikje in de halsader van uw paard.

Wat doet het

Sedatie zorgt er in het algemeen voor dat uw paard een onplezierig onderzoek of behandeling als acceptabel en niet beangstigend ervaart.

Wat is het zeker niet

Vroeger waren sedativa nogal zware kalmeringsmiddelen (vandaar de term: ‘Paardenmiddel’) waarvan de dosering moeilijk in te schatten was en de uitwerking vaak dagenlang aanhield. Deze sedativa hebben plaats gemaakt voor ‘maatwerk-kalmeringsmiddelen’ die zó kunnen worden afgesteld dat het paard vlak na (of soms al bij het afsluiten van) de gebitsbehandeling alweer bij begint te komen. Omdat het enkel een kalmeringsmiddel betreft (dus geen algehele narcose) blijft uw paard gedurende de hele behandeling gewoon op zijn eigen benen staan.

Is een sedatie slecht voor mijn paard?

Nee, in principe niet. Echter…..Bij zieke, oudere en/of zwakke dieren raadpleeg ik altijd eerst een dierenarts, die naar zowel het hart als ook de longen van uw paard luistert alvorens het te verdoven. Dit om de kans op complicaties t.g.v. de sedatie te minimaliseren.

Professionaliteit boven alles

Boze tongen willen nog weleens beweren dat je geen goede paardentandarts bent als je niet ongesedeerd kunt of wilt werken.
Hoewel ik absoluut niet bang ben voor paarden wil ik (vanuit professioneel oogpunt) verwondingen in de paardenmond en angsttrauma zoveel mogelijk zien te voorkomen. Indien mogelijk zal ook ik een paard ongesedeerd handvijlen. Dit doe ik echter uitsluitend bij zeer brave paarden die dit goed toelaten en waarbij de staat van het gebit dit toelaat.

Er zijn twee manieren om uw paard te sederen:

  1. Sedatie d.m.v. kalmeringsgel (bijv. Domosedan gel, op recept)
    De inwerktijd hiervoor ligt tussen de 25- 60 minuten (uitzonderingen daargelaten).
    De werkingsduur houdt 45- 90 minuten aan en is daarmee een goed alternatief voor de intraveneuze methode (tot 600kg en mits correct toegediend).

  2. Intraveneuze sedatie
    De volledige inwerktijd ligt rond de 2-5 minuten (afhankelijk van het gegeven middel).
    De werkingsduur ligt tussen de 20- 60 minuten en is sterk afhankelijk van het paard zelf (type, karakter, ervaringen in het verleden) en omgevingsfactoren (lawaai, drukte, afzondering van de kudde etc.).

Voordeel van optie 1 is dat paarden, die panisch zijn voor dierenartsen en/of naalden, hier vaak juist wel erg goed op reageren en minder stress ervaren (en dus beter en langer gesedeerd blijven).

Het voordeel van optie 2 is dat er bijna geen wachttijd is en er dus meteen kan worden begonnen met het behandelen.