Nazorg

Omdat ik, ondanks uitleg achteraf, tóch nog weleens een bezorgde klant aan de telefoon krijg heb ik besloten om hier een beknopt ‘nazorgprotocol’ te plaatsen.

Hier kunt u later, en op een rustig moment, nalezen wat u kunt verwachten na de gebitsbehandeling bij uw paard. Als u na het lezen nog steeds met vraagtekens zit, bent u uiteraard van harte welkom om hierover contact met mij op te nemen.

Folder NAZORG Gebitsbehandeling

Uw paard/pony is zojuist behandeld door een, in Idaho (USA), opgeleid en gecertificeerd paardentandarts (Certified Equine Dentist).

Een gecertificeerd paardentandarts is gespecialiseerd in het behandelen van het paardengebit, met het oog op het verminderen en (waar mogelijk) voorkomen en verhelpen van problemen bij het eten en rijden.

Een paard/pony dat zijn hele leven afwijkend heeft gekauwd of verkeerd is belast, zal enige tijd nodig hebben om zijn gebit en lichaam weer op een normale manier te (leren) gebruiken. Per individu kan deze tijdspanne variëren van enkele dagen tot enkele maanden.

NB: Ondanks de hoge mate van deskundigheid van uw paardentandarts is dit proces niet te versnellen door enkel het behandelen van het gebit. Vanaf dit punt vragen wij u, de eigenaar/ ruiter, dan ook om het herstelproces blijvend te bewaken door o.a. een periodieke gebitscontrole uit te laten voeren en een eventueel verstrekt voederadvies ter harte te nemen. Alleen dan is de kans op (volledig) herstel maximaal.

Voor het eerst behandeld

Na de behandeling is het verstandig (let wel: dit is mijn persoonlijke advies) om uw paard/ pony 1,5-2 uur niet te laten eten en/of drinken. De sedatie maakt dat het strottenklepje, de slokdarm en de darmen minder goed werken met een vergrote kans op verslikken of zelfs het ontstaan van koliek/slokdarmverstopping. Het beste kunt u het paard/de pony dan ook in een lege stal of kale paddock zetten. Liefst zonder soortgenoten want het paard kan zichzelf op dat moment nog niet verdedigen en loopt dan kans om mikpunt te worden van pesterijtjes.

LET OP: De ervaring heeft geleerd dat een gesedeerd paard of pony ÃLLES eet dat zich aandient wanneer het nog suf is. Dus ook vlas, stro en houtkrullen …ook als het paard/de pony dit normaliter NIET doet!

Wanneer uw paard na de wachttijd nog steeds suf oogt dan IS het dat ook. Wacht in dit geval liever iets langer voordat u weer gaat voeren. Appels en wortels voert u liever niet op dezelfde dag i.v.m. gevaar op gemakkelijk verslikken/ verstikken.

Het kan zijn dat uw paard (na de wachttijd) meteen prima eet maar na 1 of 2 dagen ineens meer problemen lijkt te hebben. Ook tijdens het rijden kan dit merkbaar zijn. Een oorzaak kan zijn dat het dier (sinds lange tijd) weer normaal gaat kauwen waardoor er spierpijn kan ontstaan in de kauwspieren maar dus ook elders in het lichaam (door de verandering in de algehele bewegingsafloop).
Een andere oorzaak kan zijn: De (eventueel toegediende) pijnstilling werkt nog een dag of twee door waardoor het paard/ de pony aanvankelijk geen of nauwelijks last zal ondervinden van de behandeling. Zodra de pijnstilling begint uit te werken, kunnen sommige paarden/ponies tijdelijk wat gevoeliger reageren tijdens het eten. Dit kan zich uiten in proppenmaken, rommelen met het voer, langzaam eten of tijdens het rijden: neus in de lucht steken of juist ‘duiken’ (neus naar de grond en op deze manier de teugels uit de ruitehand trekken (Engels:’pullen’).
Dit kan een aantal dagen aanhouden (tot maximaal een week) en moet vanzelf overgaan.

Indien u de situatie niet vertrouwt of bedenkingen heeft bij het (nieuwe) gedrag van uw paard/pony, stel ik het op prijs als u contact met mij opneemt.
Op die manier kan ik achterhalen of er wellicht andere factoren zijn, die het eten/rijden bemoeilijken.

Wanneer mag ik weer rijden?

Het is sterk af te raden om uw paard/pony dezelfde dag nog te gaan rijden, mennen of longeren. De sedatie heeft tijd nodig om door het paardenlijf verwerkt en afgevoerd te worden. De dag erop een wedstrijd rijden is dan ook niet zo’n goed idee. Lichte werkzaamheden laten verrichten (stappen aan de hand, licht werk, licht longeren) juist weer wél.

Wolfskiezen

Na het verwijderen van één of meer wolfskiezen wordt een bitloze periode geadviseerd variërend van enkele dagen tot anderhalve week. Dit is afhankelijk van de grootte van de wond en bedoeld om ontstekingen van de wond(en) te voorkomen. Bovendien kunt u zich voorstellen dat er van een fijne aanleuning geen sprake kan zijn wanneer het bit keer op keer het gewonde tandvlees raakt tijdens het rijden. Uiteraard mag er gewoon gereden/ gelongeerd worden (indien wenselijk en vertrouwd) met een kaptoom, bitloos hoofdstel en/of halster.

Gebitsonderhoud

De gebitsbehandeling vergt geen onderhoud indien u uw paard/pony iedere 9-12 maanden  laat controleren en indien nodig laat behandelen. De exacte duur van deze periode is echter ook afhankelijk van:

–   De leeftijd van het paard/ de pony (paarden/pony’s jonger dan 5 jaar dienen elke 6
     maanden gecontroleerd te worden om het wisselen van de melkkiezen en -tanden goed
te kunnen begeleiden)

–   Het soort voer dat uw paard krijgt (hoe beter en grofstengeliger het ruwvoer, hoe beter
het paard zijn eigen gebit kan onderhouden).

–   Of uw paard een afwijkend gebit heeft of reeds langer bestaande gebitsproblemen, die
hun tijd nodig hebben om (indien mogelijk) volledig te herstellen.

–   De manier van voeren. Het is een feit dat paarden/ pony’s, die dag en nacht buiten staan
te grazen cq hun (grofstengelige) hooi op de grond gevoerd krijgen (lage hoofd/
halshouding) aanzienlijk minder gebitsproblemen ontwikkelen dan paarden, die hun
(voordroog-) kuil eten uit een ruif (hoge hoofd- halshouding).

Ik hoop u hiermee voldoende van informatie te hebben voorzien. Mocht het zo zijn dat u toch nog vragen heeft (of suggesties, die deze site nóg informatiever kunnen maken) dan kunt u mij altijd even bellen of mailen.

Hartelijke groet,

Viviane Kleine