EOTRH

(Equine Odontoclastic Tooth Resorption and Hypercementosis)

EOTRHEOTRH

Wat is het

EOTRH is een extreem pijnlijke aandoening van de snijtanden en omliggende weefsels van meestal oudere paarden en/of pony’s en gaat steeds vaker gepaard met de aandoening PPID (voorheen ziekte van Cushing, een ontregeling bij de aanmaak van hormonen).

Heel typisch begint dit syndroom aan de buitenste snijtanden om na verloop van tijd (dit kunnen jaren maar ook maanden zijn) ook de rest van de snijtanden aan te tasten.

Meestal beginnende met wat optrekkend tandvlees waarbij het geheel er wat gezwollen en rood uitziet. De tanden zelf vertonen vaak donkere plekken welke, wanneer dit verder doorzet ook daadwerkelijke aantasting betekent van de pulpaholte. Deze tanden zijn volledig ontstoken en verdikt door overmatige afzetting van tandcement. De ontsteking ‘vreet’ als het ware de tandwortel weg (zie rode cirkel, onder) en zien er op de röntgenfoto dan ook kort en afgerond uit. Vaak zijn tegelijkertijd één of meerdere fistelopeningen (kleine gaatjes waaruit soms pus loopt) zichtbaar ter hoogte van de tandwortel.

Oorzaak

Niet volledig bekend. Mogelijk t.g.v. langdurige overbelasting (herhaald microtrauma) door slecht aansluiten van de snijvlakken (door bijvoorbeeld afwijkende snijtanden) of onderliggende kiesproblemen. Paarden met EOTRH lijden niet zelden aan PPID (ziekte van Cushing).

EOTRH

 

Prognose

EOTRHSlecht.
Het voorschrijven van pijnstillers en antibiotica zullen slechts de symptomen van de aandoening verzachten.
De enige echte oplossing (tot nu toe) lijkt te bestaan uit het rigoureus trekken van de aangetaste snijtanden om verergering van de pijnklachten voorkomen. Omdat paarden nu eenmaal weinig symptomen geven bij gebitsafwijkingen wordt EOTRH vaak (te) laat ontdekt.