Het beste bit

Hoewel ruiters graag afgaan op flitsende reclamecampagnes, of (nog erger) het goedbedoelde advies van een stalgenoot, is het vinden van het juiste bit voor uw paard nog steeds een individuele zoektocht. Geen paardenmond is immers hetzelfde en geen ruiter rijdt hetzelfde. De term ‘het beste bit’ kan dan ook als relatief worden beschouwd.

Goedkoop, duurkoop?

Geduld, zelfkennis en het volledig begrijpen van de werking van een bit zijn bepalend of een bit wel of niet past bij uw paard.
Dit kan voor het ene paard een bitje van een paar tientjes zijn en (helaas) voor de ander een bit waarvoor men diep in de buidel moet tasten.

Uiteindelijk is het niet zo zeer de prijs van een bit dat bepalend is maar het effect dat men wil bereiken wanneer het gaat om duidelijk communiceren met de paardenmond. Een bitadvies is bij twijfel dan ook zeker aan te bevelen.

Belemmeringen in de paardenmond

  • de aanwezigheid van (blinde) wolfkiezen
  • een gevoelige (of eerder beschadigde) tong
  • gevoelige (of eerder beschadigde) lagen
  • problemen tijdens de wisseling van het melkgebit
  • te weinig ruimte in de paardenmond (genetisch)
  • de onvakkundige behandeling van het paardengebit in het verleden (bijv. gebroken wolfskiezen)
  • externe factoren cq factoren gelegen elders in het paardenlichaam

Al deze oorzaken kunnen het plezier voor mens en paard sterk ondermijnen. Bij regelmatige controle kunnen gebitsproblemen tijdig worden opgespoord en verkleind dit de kans op problemen in de toekomst.