Het beste bit

Hoewel veel ruiters nog steeds vaak afgaan op het goedbedoelde advies van een instructeur of stalgenoot, is het vinden van het juiste bit voor een paard nog steeds een individuele zoektocht. Geen paardenmond is hetzelfde en geen ruiter rijdt hetzelfde. De term ‘het beste bit’ kan dan ook als subjectief worden beschouwd. Wat voor het ene paard prima werkt kan voor uw paard een ware martelgang betekenen.

Goedkoop, duurkoop?

Geduld, zelfkennis en het volledig begrijpen van de werking van een bit zijn bepalend of een bit wel of niet past bij uw paard.

Uiteindelijk is het dan ook niet zozeer de prijs of het merk van een bit dat bepalend is maar het effect dat men wil bereiken wanneer het gaat om duidelijk communiceren met de paardenmond. Een bitadvies is bij twijfel dan ook zeker aan te bevelen.

Belemmeringen in de paardenmond

  • de aanwezigheid van (blinde) wolfkiezen
  • een gevoelige (of beschadigde) tong
  • gevoelige (of beschadigde) lagen
  • problemen tijdens de wisseling van het melkgebit
  • te weinig ruimte in de paardenmond (aanleg)
  • de onvakkundige behandeling van het paardengebit in het verleden (bijv. gebroken wolfskiezen, restanten van wolfskiezen, overmatig littekenweefsel t.g.v. het onvakkundig verwijderen van wolfskiezen etc.)
  • de locatie van de hengsten-/ruinentanden
  • externe factoren c.q. factoren gelegen elders in het paardenlichaam

Bovenstaande oorzaken kunnen het plezier voor ruiter en paard sterk ondermijnen. Bij regelmatige controle kunnen gebitsproblemen tijdig worden opgespoord en vermindert dit de kans op problemen in de toekomst.