Fracturen

Fracturen van tanden en kiezen, die niet tijdig worden opgemerkt, zorgen niet alleen dat het paard dagelijks pijn ervaart tijdens het eten en gereden worden maar kunnen uiteindelijk zelfs leiden tot verdere gebitsafwijkingen en verlies van hele gebitselementen.

Hoe ontstaat het?

Gebroken snijtanden komen geregeld voor en dan met name bij jonge paarden, die allerlei zaken (zoals touwen en voerbakken) met hun snijtanden vastpakken.
Gebroken gebitselementen bij oudere paarden kunnen het gevolg zijn van een gebitsafwijking maar ook van het onzorgvuldig plaatsen van een mondspeculum.
Niet opgemerkt door de behandelend gebitsverzorger/ paardentandarts kan hierdoor zelfs een ‘ gewone’ gebitsbehandeling  een, voor het paard, erg pijnlijke ervaring worden.

Een kundig paardentandarts inventariseert ALTIJD eerst de snijtanden van een paard alvorens het mondspeculum te plaatsen.

Op de volgende foto ziet u een gebroken snijtand (oorzaak onbekend). Toen ik het paard onderzocht viel op dat de snijtand wel gebroken was maar dat het fragment nog steeds achter de tand klem zat. Met een klein tangetje kon ik vervolgens met gemak een flink stuk losse tand (chip) verwijderen waarna het tandvlees licht begon te bloeden.

fractuur 201fractured 201   

U kunt zich voorstellen hoe pijnlijk dit moet zijn geweest voor het dier tijdens het eten en grazen. Wanneer zo’n breukstuk niet kundig wordt verwijderd kan zich voedsel ophopen wat vaak leidt tot ontstekingen en zelfs verlies van het tandelement. Omdat dit dier vrij jong was en de tanden en kiezen nog een heel stuk uit de kaak zullen groeien, is de verwachting dat er over een paar jaar niets meer van de breuk te zien is.

Kiesfracturen

Kiezen kunnen breken t.g.v. een ongelijke verdeling van de kauw-krachten of verzwakking van het tand-materiaal t.g.v. aantasting (door bijv. cariës).
Vaak veroorzaakt door een veranderd slijtagepatroon krijgt zo’n onfortuinlijke kies opeens de volle lading aan kauw-kracht te verduren tot het moment dat hij de strijd verliest en breekt.

fractuur     Fractuur kies

Breuken van kiezen zijn niet alleen maar erg pijnlijk voor het paard maar kunnen zorgen dat de kieswortel gaat ontsteken. De laatste drie kiezen van de bovenkaak staan bovendien in nauw contact met de sinusholte, enkel verwijdert van elkaar door een dun laagje bot. Wanneer de druk van een kieswortel-ontsteking te hoog oploopt zal deze uiteindelijk doorbreken in de sinus. Neusuitvloeiing en een onaangename geur uit de neusgaten wijst dan ook niet zelden in de richting van een kiesontsteking.