Gebitsbehandeling

Voordelen

Een correct uitgevoerde gebitsbehandeling (d.w.z. correctie van kiezen én de snijtanden) kan bestaande gebitsproblemen niet alleen verhelpen maar het ontstaan ervan zelfs voorkomen.

Het correct vrijmaken van belemmeringen en het uitbalanceren van het paardengebit maakt niet zelden een groot verschil wat de aanleuning betreft. Er zijn gevallen bekend waarbij een ‘niet-trainbaar’ paard een complete gedragsverandering ondergaat nadat het aan een grondige gebitsbehandeling is onderworpen.

Gevolgen voor het rijden

Gebitsafwijkingen (zoals haken) kunnen de normale voorwaarts-neerwaartse beweging van het paardenhoofd ernstig belemmeren. Dit kan tijdens het rijden het correct ontspannen van de bovenlijn sterk bemoeilijken.

Gevolgen voor de communicatie

Vaak zijn gebitsproblemen het begin van een jarenlange strijd tussen ruiter en paard waarbij het paard het af moet leggen tegen allerlei hulpmiddelen zoals slofteugels,  en soortgelijke ‘symptoombestrijders’.
Wat hierbij vaak wordt vergeten is dat de ‘spanning’ ergens vandaan komt maar vooral…dat de spanning ook ergens naartoe moet. Het paard probeert deze spanning te compenseren door anders te gaan bewegen wat de kans op overbelasting en vroegtijdige slijtage vergroot. Het frequent gebruik maken van allerlei hulpteugels is dan ook een NO GO! zolang de ware oorzaak van het probleem niet achterhaald is.

Kracht door eenvoud

Er bestaat geen enkele noodzaak in het meten van krachten als het gaat om paardrijden. Paardrijden is gevoel. De ervaring leert dat rijtechnische problemen (veroorzaakt door gebitsproblemen) vaak eenvoudig te verhelpen en voorkomen zijn.

Gecertificeerd paardentandarts Kleine, gebitsproblemen, problemen met het bit, gebitsbehandeling regio Overijssel/ Drenthe/Friesland