Praktische zaken

 • Ik werk elektrisch. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom u op mijn site bent uitgekomen. Om mijn werk veilig (en liefst nog héél lang) uit te kunnen voeren dient er een droge, schone en deugdelijke stal aanwezig te zijn, die mij en het paard beschermt tegen de weersinvloeden.
 • Ik behoud mij het recht voor om een afspraak te verzetten als het weer té slecht is om  onder een afdak of in een schuilstal te werken. Hieronder vallen ook harde wind en extreme temperaturen. Mijn ervaring leert dat de meeste paarden (ook mét verdoving) erg onrustig blijven wanneer het hard waait. Bij té warm weer is er kans op hittestuwing (zeker als er een vliegendeken moet worden gebruikt). Bij temperaturen onder het vriespunt werk ik uitsluitend binnen.
 • Scherpe en/of uitstekende delen, waaraan het paard of ik zich kunnen verwonden tijdens de behandeling dienen voorafgaand te zijn verwijderd of opgeborgen. Indien ik dit zelf moet doen dan kan het zijn dat ik daar extra tijd voor in rekening breng.
 • Ik ben op tijd. Ik verwacht dat u dat ook bent en uw paard dan reeds APART op stal (liefst met een paard in de stal ernaast).
  Bent u er niet op de afgesproken tijd (en zonder legitieme reden) of moet u het te behandelen paard/pony bij aankomst nog helemaal achter uit de wei halen dan rijd ik na uiterlijk 5 minuten wachttijd weer weg en worden de voorrijkosten in rekening gebracht.

 • Indien het gaat om een schuilstal waarbij de paarden 24/7 in een kudde staan dan dient het paard gemakkelijk af te zonderen te zijn van de rest d.m.v. een lint of andere deugdelijke afrastering. Ik staak mijn werkzaamheden wanneer deze belemmerd worden en/of mijn eigen veiligheid in het gedrang komt door verlatingsangst van het te behandelen paard en/of de kudde waaruit men het te behandelen paard wil afzonderen.
 • Ik heb ruimte nodig om mijn spullen goed te kunnen positioneren (minimaal 1meter rondom mijn werkplek heen en op een vlakke, niet gladde en schone ondergrond). Als ik zelf nog allerlei stal-inventaris zoals poetskisten en voertonnen moet gaan verplaatsen dan kan het tarief daardoor hoger uitvallen. 
 • Voor een optimaal resultaat is een rustige omgeving belangrijk. Het kan zijn dat er anders aanmerkelijk meer verdoving nodig is om het paard ontspannen en coöperatief te houden gedurende de behandeling. Het tarief kan hierdoor hoger uitvallen.
 • Er dient er een deugdelijk (lees: geaard) en werkend stopcontact aanwezig te zijn. Ik heb een kabelhaspel bij me, zou het stopcontact zich verder van de behandellocatie bevinden.
 • Mijn werk vereist een behandellocatie waarbij er NIET over de snoeren en kabels van mijn apparatuur kan worden gelopen en/of gereden.
  Dus liefst ergens aan het eind van een rustig gangpad of waar ik niemand in de weg sta. 
  Een scheur/breuk in een kabel kan nare gevolgen hebben voor mens en dier. Ik ben dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit. 
 • Er dient voldoende schoon leidingwater aanwezig te zijn. Grondwater is niet geschikt omdat de daarin aanwezige metaaldeeltjes mijn instrumentarium kunnen beschadigen.
 • De behandellocatie moet goed bereikbaar te zijn met de auto; en het laatste stuk goed verhard. Mijn uitrusting is zwaar en bevat kwetsbare apparatuur.
 • Ik bouw mijn werkplek 1x op locatie op en verander daarna niet meer van plek. Als dit wel noodzakelijk blijkt te zijn dan kan een hoger tarief in rekening worden gebracht.
 • Het te behandelen paard dient opgevoed en goed (be-)handelbaar te zijn.
  Gericht slaan/maaien met het voorbeen, steigeren, klemzetten en bijten vallen onder onacceptabel gedrag en ik zal mijn werkzaamheden dan ook onmiddellijk staken. De reeds verstreken tijd plus reiskosten zullen in dat geval in rekening worden gebracht. Bij meerdere paarden op 1 adres kan het zijn dat er 40 euro in rekening worden gebracht indien het aannemelijk is dat in de vrijgevallen tijd een ander paard had kunnen worden behandeld.
 • Als u zich niet prettig voelt bij het begeleiden en/of geruststellen van uw paard voorafgaand aan en tijdens de behandeling dan dient u zelf een rustig persoon aan te wijzen die deze taak van u over kan nemen. Ik heb helaas maar 1 paar handen en alle aandacht bij uw paard.

 • Acht ik de situatie als onverantwoord omdat de eigenaar geen of onvoldoende controle heeft over zijn/haar paard tijdens het vooronderzoek dan behoud ik mij het recht voor om het vooronderzoek te staken en zullen de voorrijkosten plus een toeslag van €40 in rekening worden gebracht indien het aannemelijk is dat in de vrijgevallen tijd een ander paard had kunnen worden behandeld.
 • Paarden die prikken eng vinden dienen zich goed aan te laten raken in de mond en aan de tong. Op deze manier kan er een verdovende gel onder de tong worden toegediend wat prima vooraf te trainen is door de eigenaar zelf. Begin hier wel tijdig mee (1 weekje oefenen haalt niets uit)
  • Is hier niet of onvoldoende mee geoefend dan is het mogelijk dat hiervoor een hoger tarief in rekening worden gebracht. Indien het toedienen helemaal niet lukt  zullen de verstreken tijd plus voorrijkosten in rekening worden gebracht. Daarnaast kan het zijn dat er €40 toeslag in rekening wordt gebracht indien het aannemelijk is dat in de vrijgevallen tijd een ander paard had kunnen worden behandeld.
 • Indien mijn veiligheid (of die van de op dat moment aanwezige dierenarts) op welke manier dan ook in het gedrang komen zal de behandeling worden gestaakt.
  • De reeds verstreken tijd plus gemaakte voorrijkosten zullen dan in rekening worden gebracht.
 • Indien uw paard apparatuur of delen van mijn uitrusting beschadigd dan kan het zijn dat ik u verzoek om deze schade te verhalen op uw aansprakelijkheidsverzekering. Dit werkt uiteraard ook andersom.
 • Het fotograferen en/of filmen van ingrijpende behandelingen bij uw paard is NIET toegestaan. 
 • Het plaatsen van foto’s of videomateriaal van mij of de behandeling op Social media is uitsluitend toegestaan na mijn toestemming en onder vermelding van mijn bedrijfsnaam.
 • Ik zal mij altijd en ten volste inspannen om u en uw paard/pony zo goed mogelijk te helpen. Ik ben niet bang voor paarden, heb veel geduld en zal een angstig paard te allen tijde gerust proberen te stellen. Echter, ik trek de grens wanneer mijn eigen veiligheid hierdoor in gevaar komt.
 • Als uw paard getraumatiseerd is dient u hiervoor eerst een specialist of gedragskundige in te schakelen voordat u mij belt. Ik ben hier NIET voor opgeleid.
 • Ik behandel GEEN ezels en geen American Miniature Horses.
 • Ik behandel GEEN mini-shetlanders. Ik kan u eventueel wél doorverwijzen naar een collega die dit doet.
 • Ik behandel GEEN Paarden en/of pony’s die omhoog komen tijdens een eenvoudig vooronderzoek.
 • Ik neem geen verantwoordelijkheid voor een slechte ervaring die u heeft bij een collega/behandelaar, kliniek of praktijk waar ik u naartoe heb verwezen. Mijn advies is gebaseerd op mijn eigen ervaring en dus persoonlijk.
 • Ik ben opgeleid aan een van de beste scholen die de paardentandheelkunde kent en heb een eed afgelegd om alles in het werk te stellen om uw paard te helpen.
  Ik doe dan ook GEEN half werk, ook niet als een klant hierop aandringt (in de hoop dat een behandeling dan goedkoper uitvalt).
  Als ik naar u toe kom dan weet u precies waar u aan toe bent en ik ook. Onderhandelen over de prijs, op welk moment ook, is niet gewenst. Als ik korting geef dan doe ik dat omdat ik dat gepast acht en niet omdat dit verwacht wordt.